İletişim

            Sermaye

            Ortaklar, ilk ortaklık yılı içinde kooperatife teslimini taahhüt ettikleri ürün değerinin, ilk yıldan sonra da teslimin gerçekleştirdikleri ürün değerinin % 30’u kadar ortaklık payı taahhüdünde bulunacaklardır.

            Ortaklığa girişte her bir ortak sermaye taahhüdüne mahsuben taahhüt ettiği sermayenin en az 1/4’ünü peşin olarak ödeyecektir.

            İlk ortaklık yılına ait ortaklık pay taahhüdüne esas olacak ürün değerinin bulunmasında, en son alım fiyatı dikkate alınacaktır.

            Bir ortağın sermaye taahhüdü en çok 10.000 TL’dir. Bu miktar genel kurul kararıyla arttırılabilir.

            Ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları, kooperatife teslim ettikleri ürün değerinden % 5, yönetim kurulunca gerekli görülen hallerde % 3 kadar indirilerek tahsil olunur, Birliğe bağlı Kooperatiflerde söz konusu kesinti oranı indirim Birlikçe belirlenir.