İletişim

S.S. 279 Sayılı Vize Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Tarihi

 

1967 yılında 12 ortak biraraya gelerek S.S. 279 Sayılı Vize Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini kurmuştur.

         Kuruluş yıllarından günümüze kadar hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren S.S. 279 Sayılı Vize Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Vize merkez ve Hasbuğa alım merkezlerini açarak büyümüş ve kuruluşta 12 olan ortak sayısı günümüzde 870`e çıkmıştır.

         S.S. 279 Sayılı Vize Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi yılda ortalama 10.000-11.000 Ton Ayçiçeği mübayaa etmektedir.