İletişim

                                                          

                                                                                          

                       

 

S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

2023/2024 iş yılı rekolte beyan döneminde, ortaklarımızdan aşağıdaki  kriterler dikkate alınarak rekolte beyannamesi alınacaktır.

Ortaklarımız tarafından kooperatiflerinden tedarik edilecek yağlık ayçiçeği tohumluklarından adet olarak satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 30 dekar, kilo esasına göre satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 25 dekar üzerinden rekolte beyanı alınması, bu kriterler çerçevesinde ortaklarımızın toplam beyan edeceği üretim alanına tekabül eden tohum miktarının %50'sinin alınması durumunda üretim alanının tamamı üzerinden rekolte beyanında bulunulacaktır. 

Geçen yıldan elinde tohum kaldığını beyan eden ortaklarımızın önceki iş yılında beyan ettiği ekim alanı ve aldığı tohum miktarları kontrol edilerek fazla tohum tedariki bulunması durumunda fazla tohum miktarlarının bu yılın hesabına dahil edilecektir. 

Akrabalık bağı bulunan ya da müşterek senet yapan ortaklar arasında tohum alımlarının tek bir ortağın üzerinden yapılması durumunda söz konusu ortakların toplam ekim alanları ile toplam alınan tohum miktarlarının birlikte değerlendirilerek %50 tohum tedarik kriterinin bu şekilde aranacaktır. 

Hiç tohum almayan veya ekim alanı 1 torba tohumun ekim alanından küçük olan ortakların azami 3 tona kadar rekolte beyan edebilmeleri ile yapılacak beyanlarda dekar başına ortalama verim miktarının ilgili ortağın geçmiş iş yıllarındaki ortalama verimleriyle orantılı olmasına özellikle dikkat edilecektir.