İletişim

                                                           

                                                    HAMALİYE İLANI
       S.S. 279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin 2020/2021 işyılında Vize Merkez ve Hasbuğa daimi alım merkezlerinde mübayaa edeceği ürünler; Ayçiçeği, Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf ile Kooperatifimiz deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin (F.Yem, Küspe, Kimyevi Gübre, Rafine Yağ, Margarin ,Tohumluk Ayçiçek, Tohumluk Hububat, Zirai İlaç, Market Malları, Kömür v.s.) Hamaliye işleri teklif toplanmak suretiyle yapılacaktır.
Bu Nedenle;
1-Teklif sahiplerinin vereceği teklifteki fiyat 1 yıl geçerlidir.
2-Teklif sahiplerinin daha önce hammaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
3-Teklif sahipleri tekliflerini en geç 27.07.2020 tarihi, saat 10:30'a kadar verecektir.
4-Geçici teminat ve kesin teminat 5.000,00.-TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesi işi alan hammaliye mütaahhiti ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 5.000,00.-TL tutarında nakit olarak kesin teminat alınacaktır.
5-Bu işe ait şartname kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir.
6-Tekliflerin değerlendirilmesi 27.07.2020 günü saat 11:00'de Kooperatifimiz ihale komisyonunca yapılacaktır.
7-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı değildir. Kooperatif komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta yada dilediğine vermekte serbestir.

İlanen duyurulur. 

 

S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR KOOPERATİFİ

BUĞDAY ALIM FİYATI:

ORTAK VE MÜŞTERİ VADESİ GEÇEN TÜM BORÇLAR VE VADESİ GELMEYEN YEM VE KÜSPE BORCU KARŞILIĞI  1.450 TL/KG

 

S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR KOOPERATİFİ

ARPA, ÇAVDAR, TRİTİKALE, YULAF ALIM FİYATLARI

 2020 YILI ARPA ALIM FİYATLARI:

ORTAKLARDAN BORÇ VE BİRLİK MAMULÜ KARŞ.  1,320 TL/KG

MÜŞTERİLERDEN BORÇ VE BİRLİK MAMULÜ KARŞ.  1,310 TL/KG

ORTAKLARDAN NAKİT BEDELLE  1,310 TL/KG

MÜŞTERİLERDEN NAKİT BEDELLE  1,300 TL/KG

 

2020 YILI TRİTİKALE, YULAF, ÇAVDAR ALIM FİYATLARI:

ORTAK VE MÜŞTERİLERDEN BORÇ VE BİRLİK MAMULÜ KARŞ.  1,260 TL/KG

ORTAK VE MÜŞTERİLERDEN NAKİT BEDELLE  1,250 TL/KG

 

 

REKOLTE İLANI VE YENİ ORTAKLIK BAŞVURULARI

S.S. 279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFİ
=======================================

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ,
KOOPERATİFİMİZİN 2020 İŞ YILI AYÇİÇEĞİ REKOLTE BEYANNAMESİ ALIMINA 15.05.2020 TARİHİNDE BAŞLANILMIŞ OLUP, 20.07.2020 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.


TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİNİN 57'NCI MADDESİ KOOPERATİF ORTAKLARINA ÜRÜN TESLİM ETME MECBURİYETİ
GETİRMİŞ OLUP,MADDE HÜKMÜ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
MADDE : 57 - KOOPERATİF ORTAKLARI REKOLTE BEYANNAMESİNE GÖRE TAAHHÜT ETTİKLERİ ÜRÜNÜN EN AZ % 50'SİNİ KOOPERATİFE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.
ORTAKLAR ANCAK KENDİ ÜRETİMLERİ OLAN ÜRÜNLERİ KOOPERATİFE TESLİM EDEBİLİRLER.ORTAKLAR HER YIL REKOLTE VAZİYETİNE GÖRE ELDE EDEBİLECEKLERİ ÜRÜN DURUMU İLE KOOPERATİFE TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİKLERİ ÜRÜN MİKTARINI KOOPERATİF YÖNETİM KURULUNUN, KOOPERATİF BİRLİĞE BAĞLI İSE BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN BELİRLEYECEĞİ SÜRE İÇİNDE ÜRÜN İDRAKİNDEN ÖNCE REKOLTE BEYANNAMESİ VEREREK KOOPERATİFE BİLDİRMEK ZORUNDADIRLAR. ORTAĞIN,TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİREMEMESİNE VEYA TESLİMATINI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTMASINA SEBEBİYET VERECEK HALLERDE,ÜRÜN İDRAKİNDEN ÖNCE KOOPERATİFE YAZILI OLARAK BAŞVURMASI ZORUNLUDUR.

GENEL KURULA KATILMA HAKKINI DÜZENLEYEN KOOPERATİFİMİZ ANASÖZLEŞMESİNİN 23'NCİ MADDESİ;
" BİR ORTAĞIN GENEL KURULA KATILABİLMESİ İÇİN GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNDEN EN AZ 20 GÜN ÖNCE MÜTESELSİL KEFİLLİKTEN DOĞANLAR DAHİL VADESİ GELEN BORÇLARINI TAMAMEN ÖDEMİŞ,GENEL KURULDA BİLANCOSU GÖRÜŞÜLECEK HESAP DÖNEMİNE AİT REKOLTE BEYANNAMESİNİ VEREREK ÜRÜN TESLİM TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞ VE TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİĞİ ÜRÜNÜN EN AZ % 50'SİNİ TESLİM ETMİŞ OLMASI ŞARTTIR" DEMEKTEDİR.
ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİNİN 17'NCI MADDESİNİN 5'İNCİ SATIRINDA,
ÜST ÜSTE BEŞ İŞYILINDA REKOLTE BEYANNAMESİ VEREREK VEYA VERMEYEREK ÜRÜN TESLİM EDEMEYECEĞİNİ BEYAN EDENLER, TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİKLERİ ÜRÜNÜN EN AZ % 50'SİNİ YADA KOOPERATİF YÖNETİM KURULUNCA, KOOPERATİF BİRLİĞE BAĞLI İSE BİRLİK YÖNETİM KURULUNCA SÖZ KONUSU HESAP DÖNEMLERİ İÇİN BELİRLENMİŞ ÜRÜN TESLİM ESASLARI DOĞRULTUSUNDA YETERLİ ÜRÜNÜ GEÇERLİ HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN KOOPERATİFE TESLİM ETMEYENLER" ORTAKLIKTAN ÇIKARILIR DEMEKTEDİR.


BU NEDENLE SİZ DEĞERLİ ORTAKLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI BAKIMINDAN 2020 İŞYILINA AİT REKOLTE BEYANNAMELERİNİ VERMEK ÜZERE EN GEÇ 20.TEMMUZ.2020 TARİHİNE KADAR 2020 YILINA AİT ÖNCELİKLİ OLARAK ÇKS BELGESİ, ÇKS BELGESİ İBRAZI MÜMKÜN OLMAYAN DURUMLARDA 2020 YILINA AİT ÇİFTÇİLİK BELGESİ, ÇKŞ BELGESİ VE ÇİFTÇİLİK BELGESİNDE YER ALAN EKİM ALANLARI ARASINDA FARK OLMASI DURUMUNDA İSE EKİM ALANLARI İLE FİİLİ EKİM ALANLARI ARASINDA Kİ FARKLILIKLAR İÇİN MUHTARLIKLARDAN ONAYLI BELGE İLE KOOPERATİFİMİZE BİZZAT BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

YENİ ORTAKLIK ÖN BAŞVURULARI 20.TEMMUZ.2020 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

2019/2020 iş yılı rekolte beyan döneminde, ortaklarımızdan aşağıdaki  kriterler dikkate alınarak rekolte beyannamesi alınacaktır.

Ortaklarımız tarafından kooperatiflerinden tedarik edilecek yağlık ayçiçeği tohumluklarından adet olarak satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 30 dekar, kilo esasına göre satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 25 dekar üzerinden rekolte beyanı alınması, bu kriterler çerçevesinde ortaklarımızın toplam beyan edeceği üretim alanına tekabül eden tohum miktarının %50'sinin alınması durumunda üretim alanının tamamı üzerinden rekolte beyanında bulunulacaktır. 

Geçen yıldan elinde tohum kaldığını beyan eden ortaklarımızın önceki iş yılında beyan ettiği ekim alanı ve aldığı tohum miktarları kontrol edilerek fazla tohum tedariki bulunması durumunda fazla tohum miktarlarının bu yılın hesabına dahil edilecektir. 

Akrabalık bağı bulunan ya da müşterek senet yapan ortaklar arasında tohum alımlarının tek bir ortağın üzerinden yapılması durumunda söz konusu ortakların toplam ekim alanları ile toplam alınan tohum miktarlarının birlikte değerlendirilerek %50 tohum tedarik kriterinin bu şekilde aranacaktır. 

Hiç tohum almayan veya ekim alanı 1 torba tohumun ekim alanından küçük olan ortakların azami 3 tona kadar rekolte beyan edebilmeleri ile yapılacak beyanlarda dekar başına ortalama verim miktarının ilgili ortağın geçmiş iş yıllarındaki ortalama verimleriyle orantılı olmasına özellikle dikkat edilecektir. 

Diğer taraftan, Tarımsal girdi ihtiyaçlarını kooperatiflerimizden temin eden ortaklarımızın ayçiçeği ürün bedeli ödemeleri, hasat döneminden önce belirlenerek ilan edilecek kriterler doğrultusunda öncelikli olarak ödenecektir.

 

2017/2018 İŞ YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ 

  

GNL KRL3