İletişim

                                                          

                                                                                    

     S.S. 279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

                                                          HAMALİYE İLANI                      

            Kooperatifimizin 2024/2025 işyılında Vize Merkez ve Hasbuğa daimi alım merkezlerinde mübayaa edeceği ürünler; Ayçiçeği, Buğday, Arpa, Tritikale v.b. ile Kooperatifimiz  deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin (FenniYem, Küspe, Gübre, Rafine Yağ, Margarin ,Tohumluk Ayçiçek, Tohumluk Hububat, Zirai İlaç, Market Malları, Kömür v.b.) Hamaliye işleri teklif toplanmak suretiyle yapılacaktır.

                Bu Nedenle;

1-Teklif sahiplerinin vereceği teklifteki fiyat 1 yıl geçerlidir.

2-Teklif sahiplerinin daha önce hammaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

3-Teklif sahipleri tekliflerini en geç 29.07.2024 tarihi, saat 10:30’a kadar verecektir.

4-Geçici teminat 5.000,00.-TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesi işi alan hammaliye mütaahhidi ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 10.000,00.-TL tutarında nakit olarak kesin teminat alınacaktır.

5-Bu işe ait şartname kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir.

6-Tekliflerin değerlendirilmesi 29.07.2024 günü saat 11:00’de Kooperatifimiz ihale komisyonunca yapılacaktır.

7-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı değildir. Kooperatif komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta yada dilediğine vermekte serbestir. 

               İlanen duyurulur. 

 

    S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ                         

                          ======================================

                                      REKOLTE İLANI   

                              

                KOOPERATİFİMİZİN 2024 YILI AYÇİÇEĞİ REKOLTE BEYANNAMESİ ALIMINA 01.06.2024 TARİHİNDE BAŞLANMIŞ OLUP, 25.07.2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

                TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİNİN 57’NCI MADDESİ KOOPERATİF ORTAKLARINA ÜRÜN TESLİM ETME MECBURİYETİ GETİRMİŞ OLUP, MADDE HÜKMÜ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

       MADDE: 57- KOOPERATİF ORTAKLARI REKOLTE BEYANNAMESİNE GÖRE TAAHHÜT ETTİKLERİ ÜRÜNÜN  ENAZ % 50’SİNİ KOOPERATİFE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.

                GENEL KURULA KATILMA HAKKINI DÜZENLEYEN KOOPERATİFİMİZ ANASÖZLEŞMESİNİN 23’NCİ MADDESİ;

               “BİR ORTAĞIN GENEL KURULA KATILABİLMESİ İÇİN GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNDEN EN AZ 20 GÜN ÖNCE MÜTESELSİL KEFİLLİKTEN DOĞANLAR DAHİL VADESİ GELEN BORÇLARINI TAMAMEN ÖDEMİŞ, GENEL KURULDA BİLANCOSU GÖRÜŞÜLECEK HESAP DÖNEMİNE AİT REKOLTE BEYANNAMESİNİ VEREREK ÜRÜN TESLİM TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞ VE TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİĞİ ÜRÜNÜN EN AZ % 50’SİNİ TESLİM ETMİŞ OLMASI ŞARTTIR” DEMEKTEDİR.

               ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİNİN 17’NCI MADDESİNİN 5’İNCİ SATIRINDA,

               ÜST ÜSTE BEŞ İŞYILINDA REKOLTE BEYANNAMESİ VEREREK VEYA VERMEYEREK ÜRÜN TESLİM EDEMEYECEĞİNİ BEYAN EDENLER, TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİKLERİ ÜRÜNÜN EN AZ %50’ SİNİ YA DA KOOPERATİF YÖNETİM KURULUNCA, KOOPERATİF BİRLİĞE BAĞLI İSE BİRLİK YÖNETİM KURULUNCA SÖZ KONUSU HESAP DÖNEMLERİ İÇİN BELİRLENMİŞ ÜRÜN TESLİM ESASLARI DOĞRULTUSUNDA YETERLİ ÜRÜNÜ GEÇERLİ HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN KOOPERATİFE TESLİM ETMEYENLER” ORTAKLIKTAN ÇIKARILIR DEMEKTEDİR.

                BU NEDENLE SİZ DEĞERLİ ORTAKLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI BAKIMINDAN 2024 YILINA AİT REKOLTE BEYANNAMELERİNİ VERMEK ÜZERE EN GEÇ 25.TEMMUZ.2024 TARİHİNE KADAR 2024YILINA AİT ÖNCELİKLİ OLARAKÇKS BELGESİ, ÇKS BELGESİ İBRAZI MÜMKÜN OLMAYAN DURUMLARDA 2024 YILINA AİT ÇİFTÇİLİK BELGESİ, ÇKŞ BELGESİ VE ÇİFTÇİLİK BELGESİNDE YER ALAN EKİM ALANLARI ARASINDA FARK OLMASI DURUMUNDA İSE EKİM ALANLARI İLE FİİLİ EKİM ALANLARI ARASINDA Kİ FARKLILIKLAR İÇİN MUHTARLIKLARDAN ONAYLI BELGE İLE KOOPERATİFİMİZE BİZZAT BAŞVURMALARI  GEREKMEKTEDİR.  

                YENİ ORTAKLIK BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÇİFTÇİLERİN 25.TEMMUZ.2024 TARİHİNE KADAR KOOPERATİFE ÖN BAŞVURADA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.                     

 

 

S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

2024/2025 iş yılı rekolte beyan döneminde, ortaklarımızdan aşağıdaki  kriterler dikkate alınarak rekolte beyannamesi alınacaktır.

Ortaklarımız tarafından kooperatiflerinden tedarik edilecek yağlık ayçiçeği tohumluklarından adet olarak satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 30 dekar, kilo esasına göre satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 25 dekar üzerinden rekolte beyanı alınması, bu kriterler çerçevesinde ortaklarımızın toplam beyan edeceği üretim alanına tekabül eden tohum miktarının %50'sinin alınması durumunda üretim alanının tamamı üzerinden rekolte beyanında bulunulacaktır. 

Geçen yıldan elinde tohum kaldığını beyan eden ortaklarımızın önceki iş yılında beyan ettiği ekim alanı ve aldığı tohum miktarları kontrol edilerek fazla tohum tedariki bulunması durumunda fazla tohum miktarlarının bu yılın hesabına dahil edilecektir. 

Akrabalık bağı bulunan ya da müşterek senet yapan ortaklar arasında tohum alımlarının tek bir ortağın üzerinden yapılması durumunda söz konusu ortakların toplam ekim alanları ile toplam alınan tohum miktarlarının birlikte değerlendirilerek %50 tohum tedarik kriterinin bu şekilde aranacaktır. 

Hiç tohum almayan veya ekim alanı 1 torba tohumun ekim alanından küçük olan ortakların azami 3 tona kadar rekolte beyan edebilmeleri ile yapılacak beyanlarda dekar başına ortalama verim miktarının ilgili ortağın geçmiş iş yıllarındaki ortalama verimleriyle orantılı olmasına özellikle dikkat edilecektir.