İletişim

            Rekolte Beyannameleri

            Ortaklar her yıl rekolte vaziyetlerine göre elde edebilecekleri ürün durumu ve muhtemel teslimatı hakkında miktar ve cins bakımından birliğin tespit edeceği zamanlarda beyanda bulunmaları gerekmektedir. Rekolte beyannamelerinin ne zaman ve nasıl alınacağı konusu kooperatiflerimize 24.04.2006 tarih ve 102 no’lu Genelgemiz ile 15 MAYIS -15 TEMMUZ tarihleri arasında alınması talimatlanmıştır.

            4572 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan kooperatif anasözleşmesinin 56. maddesinde;

            Ortaklarımızın her yıl vermeleri gereken rekolte beyannamesinin önemi açıkça belirtilmiş ve ortaklarımızın gerek ürün teslimatlarında, gerekse genel kurula katılma hakkına sahip olabilme ve yapılan seçimlerde organlarda ve temsilciliklerde görev almalarında rekolte beyannamesinin temel unsur olduğu belirtilmektedir.

            Kooperatiflerimizce rekolte beyannamesi alımına gerekli önem ve hassasiyetin gösterilmesi yanında Genel Müdürlüğümüz talimatları gereğince işlem yapılması gerekmektedir.